เว็บไซต์รวมบทความเกี่ยวกับการลดความอ้วน วิธีลดน้ำหนัก เมนูอาหารลดไขมัน สูตรลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย สร้างแรงจูงใจให้ลดความอ้วนได้สำเร็จโดยไม่ต้องใช้ยาลดความอ้วน

แคลอรี่ในผลไม้

แคลอรี่ในผลไม้

รายการผลไม้ที่ 18Fat.com นำมากฝาก จะช่วยให้ทุกคนรู้ถึงปริมาณ แคลอรี่ในผลไม้ และสามารถเลือกซื้อผลไม้ได้อยากถูกต้องตามความต้องการของแต่ละคน

ผลไม้

แอปเปิ้ล

แคลอรี่ใน 100 กรัมของแอปเปิ้ล

แคลอรี่ 45.5 กิโลแคลอรี่
คาร์โบไฮเดรต 11.3 กรัม
โปรตีน 0.4 กรัม
ไขมัน 0.1 กรัม
ไฟเบอร์ 1.8 กรัม

แคลอรี่ในแอปเปิ้ล(112กรัม): 53 กิโลแคลอรี่

อาโวกาโด(ลูกเนย)

แคลอรี่ใน 100 กรัมของอาโวกาโด

แคลอรี่ 190 กิโลแคลอรี่
คาร์โบไฮเดรต 1.9 กรัม
โปรตีน 1.9 กรัม
ไขมัน 19.5 กรัม
ไฟเบอร์ 3.4 กรัม

แคลอรี่ในอาโวกาโด(145กรัม): 275 กิโลแคลอรี่

กล้วย

แคลอรี่ใน 100 กรัมของกล้วย

แคลอรี่ 95 กิโลแคลอรี่
คาร์โบไฮเดรต 20.9 กรัม
โปรตีน 1.2กรัม
ไขมัน 0.3 กรัม
ไฟเบอร์ 4.2 กรัม

แคลอรี่ในกล้วย(102กรัม): 96.9 กิโลแคลอรี่

องุ่น

แคลอรี่ใน 100 กรัมขององุ่น

แคลอรี่ 61.5 กิโลแคลอรี่
คาร์โบไฮเดรต 15.2 กรัม
โปรตีน 0.1 กรัม
ไขมัน 0.1 กรัม
ไฟเบอร์ 0.7 กรัม

แคลอรี่ในองุ่น(50กรัม): 30.8 กิโลแคลอรี่

กีวีฟรุต

แคลอรี่ใน 100 กรัมของกีวีฟรุต

แคลอรี่ 49.0 กิโลแคลอรี่
คาร์โบไฮเดรต 10.6 กรัม
โปรตีน 1.1 กรัม
ไขมัน 0.5 กรัม
ไฟเบอร์ 1.9 กรัม

แคลอรี่ในกีวีฟรุต(28กรัม): 14 กิโลแคลอรี่

เมล่อน

แคลอรี่ใน 100 กรัมของเมล่อน

แคลอรี่ 29.5 กิโลแคลอรี่
คาร์โบไฮเดรต 7.0 กรัม
โปรตีน 0.7 กรัม
ไขมัน 0.1 กรัม
ไฟเบอร์ 0.5 กรัม

แคลอรี่ในเมล่อน(28กรัม): 8.3 กิโลแคลอรี่

ส้ม

แคลอรี่ใน 100 กรัมของส้ม

แคลอรี่ 62.1 กิโลแคลอรี่
คาร์โบไฮเดรต 15.6 กรัม
โปรตีน 1.0 กรัม
ไขมัน 0.3 กรัม
ไฟเบอร์ 3.2 กรัม

แคลอรี่ในส้ม(160กรัม): 99.4 กิโลแคลอรี่

ลูกแพร

แคลอรี่ใน 100 กรัมของลูกแพร

แคลอรี่ 34.7 กิโลแคลอรี่
คาร์โบไฮเดรต 8.4 กรัม
โปรตีน 0.3 กรัม
ไขมัน 0.1 กรัม
ไฟเบอร์ 1.3 กรัม

แคลอรี่ในลูกแพร(50กรัม): 30.8 กิโลแคลอรี่

สตรอเบอร์รี

แคลอรี่ใน 100 กรัมของสตรอเบอร์รี

แคลอรี่ 27.6 กิโลแคลอรี่
คาร์โบไฮเดรต 5.9 กรัม
โปรตีน 0.8 กรัม
ไขมัน 0.9 กรัม
ไฟเบอร์ 7.7 กรัม

แคลอรี่ในสตรอเบอร์รี(50กรัม): 30.8 กิโลแคลอรี่